Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Folia budowlana IZOVIL MAX HDPE oraz Folia budowlana IZOVIL przeznaczone są do wykonywania:
•  Warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg;
•  Warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki;
•  Warstwy poślizgowej w nawierzchni tarasów, ochrony izolacji wodochronnej np. z papy, folii, mas bitumicznych;
•  Osłon elewacji, stolarki okiennej oraz połaci dachowych w czasie robót wykończeniowych;
•  Izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach ścian.