Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Folia budowlana IZOVIL MAX HDPE

IzovilPN-EN 13967:2012
Typ T – Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków oraz do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.

Dostępne dokumenty:
•  Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0266/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
•  Deklaracja Właściwości Użytkowych
•  Informacyjna Karta Techniczna