Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Folia paroizolacyjna DIFOL

PN-EN 13984:2013
Typ A – Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej
Difol jest elastycznym wyrobem z tworzywa sztucznego którego zadaniem jest regulacja przenikania pary wodnej przez ścianę podłogę lub dach. Folia paroizolacyjna DIFOL przeznaczona jest do suchej zabudowy, jako warstwa regulacyjna przenikania pary wodnej przez ściany, podłogi i dachy.
Warunkiem skuteczności izolacji cieplnej oraz trwałości konstrukcji drewnianej jest zapobieganie jej zawilgoceniu. Folia paroizolacyjna DIFOL przeznaczona jest  do wykonywania przegród regulujących przenikanie pary wodnej z pomieszczeń użytkowych budynku do przestrzeni konstrukcyjnych dachu, stropu lub ścian.
Folia DIFOL montowana jest od wewnątrz pomieszczenia. Pasma folii układa się równolegle – z zakładem min. 10 cm i łączy ze sobą gwarantując szczelność. Mocuje się je bezpośrednio do krokwi lub konstrukcji nośnej za pomocą zszywek lub gwoździ. Folia może stykać się bezpośrednio z izolacją cieplną, natomiast zalecane jest pozostawienie szczeliny pomiędzy folią, a zabudową (np. z płyt gipsowokartonowych). Zaleca się również stosowanie podkładek lub listew dociskowych. Warunkiem właściwej wilgotności w pomieszczeniach, przy ograniczonym przenikaniu pary wodnej przez przegrody, jest zapewnienie dostatecznej wentylacji grawitacyjnej.

Dostępne dokumenty:
•  Deklaracja Właściwości Użytkowych
•  Informacyjna Karta Techniczna
•  Atest higieniczny HK/B/0993/01/2015