Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

IZO-FUNDAMENT

Izo-fundamentPN-EN 14909:2012
Typ A – Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

To wykonana z polietylenu niskiej gęstości czarna folia teksturowana, przeznaczona do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej murów, fundamentów i ścian budynku. Jej zadaniem jest ochrona przed podciąganiem kapilarnym − zapobiega podciąganiu wilgoci i pozostawia ją w niższych warstwach fundamentów.

Taśma fundamentowa IZO-Fundament charakteryzuje się licznymi zaletami:
•  Odporna na działanie wilgoci, dzięki czemu mur jest doskonale chroniony przed wilgocią pochodzącą z gruntu;
•  Nie ulega procesowi rozkładu – jest trwale odporna na gnicie;
•  Wysoka wytrzymałość chemiczna – odporna na środowisko alkaliczne;
•  Łatwy montaż – folię układa się jednowarstwowo na powierzchni uprzednio wyrównanej warstwą zaprawy o takiej grubości, by powstała możliwie pozioma powierzchnia bez nierówności;
•  Dwustronne przetłoczenia uniemożliwiają przesuwanie się folii w zaprawie;
•  Odporna na działanie podwyższonej temperatury;
•  Zwiększona izolacja termiczna.

Dostępne dokumenty:
•  Deklaracja Właściwości Użytkowych
•  Informacyjna Karta Techniczna