Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Ochrona środowiska i związana z nią nieodzownie budowa nowoczesnych obiektów składowania odpadów jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Powstawanie takich obiektów, podobnie jak nowoczesnych dróg i autostrad jest dowodem postępu myśli technologicznej i rozwoju.

Chcemy przedstawić Państwu produkty, które z uwagi na swoje parametry techniczne, najwyższą jakość, wytrzymałość i wszechstronność zastosowań znajdują od wielu lat uznanie wśród krajowych i zagranicznych inwestorów, projektantów i wykonawców realizujących przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska (wysypiska śmieci, tereny rekultywacji różnego rodzaju odpadów i produktów ubocznych, zbiorniki na odpady płynne, gnojowice, itp.) obiektów i budowli hydrotechnicznych (uszczelnienia przeciwdziałające filtracji wody przez skarpy i dna zbiorników wodnych, kanały, zapory ziemne, itp.) a ostatnio również bardzo szeroko w zakresie drogownictwa, budowy parkingów i stacji benzynowych.
W naszym asortymencie znajdziecie Państwo dwa rodzaje geosyntetycznych barier polimerowych GBR-P (geomembran):

  • Geomembrana HDPE GEOCHRON
  • Geomembrana LLDPE

Zastosowanie geomembran produkcji WARTER Polymers wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej:

Zastosowanie Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Budowa tunelów i budowli podziemnych

PN-EN 13491:2006

PN-EN 13491:2006/A1:2007

Budowa składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

PN-EN 13492:2006

PN-EN 13492:2006/A1:2007

Budowa magazynów przejściowych i składowisk odpadów stałych PN-EN 13493:2007
Budowa zbiorników wodnych i zapór

PN-EN 13361:2006

PN-EN 13361:2006/A1:2007

Budowa kanałów  PN-EN 13362:2007
Infrastruktura transportu  PN-EN 15382:2013-10

Mamy nadzieję, że zawarta tu, ogólna informacja dotycząca naszych barier geosyntetycznych, jej niezawodność i możliwość wszechstronnych zastosowań zaowocuje korzystną dla naszych przedsiębiorstw współpracą.