Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Geomembrana HDPE GEOCHRON

Geosyntetyczna bariera polimerowa – geomembrana o nazwie handlowej HDPE GEOGHRON to materiał izolacyjny o bardzo szerokim obszarze zastosowań w budownictwie drogowym, kolejowym, inwestycjach komunalnych np. przy uszczelnianiu składowisk odpadów. Wbudowane na stałe w podłoża gruntowe geomembrany HDPE GEOCHRON spełniają w nich różne funkcje wynikające z założeń projektowych, np. poprawiają parametry fizykomechaniczne podłoża budowlanego, wzmacniają stateczność skarp, zmieniają wartości i kierunki filtracji wód gruntowych, tworzą trwałe hydroizolacyjne i gazoszczelne przesłony w środowisku gruntowym.

Wszystkie geosyntetyczne bariery polimerowe są dostępne w wersji gładkiej i teksturowanej.

Dostępne dokumenty:
– Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0139/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
– Deklaracje Właściwości Użytkowych
– Informacyjne Karty Techniczne
– Atest higieniczny HK/W/0793/01/2015