Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Geomembrana LLDPE

GeochronNowy produkt najwyższej jakości – Geosyntetyczna bariera polimerowa LLDPE charakteryzuje się doskonałą elastycznością, wysoką odpornością na przebicie statyczne oraz korozję naprężeniową. Produkt nie zawiera wypełniaczy ani plastyfikatorów, które mogą migrować w czasie użytkowania (w odróżnieniu do geomembrany PVC), i jest obojętny dla środowiska wodnego. Geomembrana LLDPE polecana jest szczególnie do zastosowań gdzie wymagana jest większa elastyczność m.in.: zbocza o utrudnionym dostępie, sztuczne zbiorniki wodne i kanały, do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.

Wszystkie geosyntetyczne bariery polimerowe są dostępne w wersji gładkiej i teksturowanej.

Dostępne dokumenty:
– Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0139/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
– Deklaracje Właściwości Użytkowych
– Informacyjne Karty Techniczne