Warter Polymers Najwyższa jakość

Usługi laboratoryjne

Firma Warter Polymers Sp. z o.o. jest ugruntowaną na rynku marką. Od 40 lat działa jako dostawca wysokiej jakości folii budowlanych i innych. W naszym laboratorium prowadzony jest ciągły nadzór nad jakością produkowanych wyrobów oraz kontrola surowca.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do współpracy w zakresie badań. Nasze laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy aparaty oraz szeroki zbiór norm europejskich i amerykańskich. Wysoką jakość oferowanych usług zawdzięczamy nowościom technologicznym, systemowi wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości oraz wiedzy i doświadczeniu pracowników. Świadczymy usługi w zakresie badań fizykochemicznych i wytrzymałościowych surowców oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.

Usługi laboratoryjne
1. Szerokość
PN-EN 1848-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

2. Grubość
PN-EN 1849-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie grubości i gramatury — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
PN-ISO 4593 Tworzywa sztuczne — Folie i płyty — Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego
ASTM D 5199 Standard Test Method for Measuring the Nominal Thickness of Geosynthetics
ASTM D 5994 Standard Test Method for Measuring Core Thickness of Textured Geomembranes

GrubośćCzujniki zegarowe z wyświetlaczem cyfrowym Sylvac szwajcarskiej produkcji.

3. Gramatura
PN- EN 1849-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie grubości i gramatury — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

4. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu
PN-EN ISO 527-1 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu — Część 1: Zasady ogólne
PN-EN ISO 527-3 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu — Warunki badań folii i płyt – próbka typu 2 lub 5
EN 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
ASTM D 6693 Standard Test Method for Determining Tensile Properties of Nonreinforced Polyethylene and Nonreinforced Flexible Polypropylene Geomembranes
Wytrzymałość na rozdzieranie
PN-EN 12310-1 Elastyczne wyroby wodochronne — Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów — Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)
PN ISO 34-1 Guma i kauczuk termoplastyczny — Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie — Część 1: Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe – próbka kątowa
ASTM D 1004 Standard Test Method for Initial Tear Resistance of Plastic Film and Sheeting
Wytrzymałość złącza
PN-EN 12317-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.

Intron

Maszyny wytrzymałościowe: INSTRON 4466 – głowica 500N oraz INSTRON 5967 – głowica 30kN

Wycinanie próbek

Prasa CEAST z kompletem wykrojników

5. Właściwości mechaniczne przy ściskaniu
Odporność na przebicie
PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki — Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)
ASTM D 4833 Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geomembranes and Related Products

CBRBadanie przebicia statycznego metodą CBR na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 5967

6. Wskaźnik szybkości płynięcia
PN-EN ISO 1133-1 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych — Część 1: Metoda standardowa

Wskaźnik szybkości płynięcia

Plastometr firmy Hanatek

7. Zawartość wilgoci

Zawartość wilgoci

Wagosuszarka MAC 50/NH firmy Radwag

8. Czas indukcji utleniania
ASTM D 3895 Standard Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry

Czas indukcji utleniania

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC firmy TA Instruments

9. Przyspieszone starzenie
PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne
PN-EN 1296 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych — Metoda sztucznego starzenia przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatur
PN-EN ISO 4892-2 Tworzywa sztuczne — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 2: Lampy ksenonowe łukowe

Przyspieszone starzenie

Komora starzeniowa z lampami UV firmy Q-Lab

10. Utlenianie
PN-EN 14575 Bariery geosyntetyczne — Metoda przesiewowa wyznaczania odporności na utlenianie

Piec z wymuszonym obiegiem powietrza Memmert

Piec z wymuszonym obiegiem powietrza firmy Memmert

11. Zawartość sadzy
ASTM D 1603 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics

Zawartośc sadzyAnalizator termograwimetryczny TGA

12. Odporność na rozdzieranie metodą Elmendorfa

PN-EN ISO 6383-2 Tworzywa sztuczne — Folie i płyty — Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie — Część 2: Metoda Elmendorfa

13. Termokurczliwość folii

Termokurczliwość

Łaźnia olejowa

14. Gęstość metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1183 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych — Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa.

GęstośćWaga analityczna Radwag z przystawką do oznaczania gęstości metodą zanurzeniową