Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Deklaracja środowiskowa dla GEOCHRONU

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie naszych Klientów dotyczące wpływu produktu na nasze otoczenie dokonaliśmy  stwierdzeń środowiskowych typu II, które poddaliśmy weryfikacji niezależnej instytucji – Instytutowi Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deklaracje składane przez producentów jako stwierdzenia środowiskowe są to istotne cechy dla danej grupy wyrobów, wskazujące na fakt, że dany produkt posiada cechę zapewniającą mu wyraźnie wyższą jakość środowiskową w odniesieniu do większości oferowanych na rynku. W przypadku polimerowych barier geosyntetycznych wykonanych z HDPE jedną z odróżniających cech od stosowanych geomembran PCV jest fakt , że nie posiadają plastyfikatorów, które mają negatywny wpływ na środowisko.

Plastyfikatory są zazwyczaj wysokowrzącymi cieczami organicznymi które redukują temperaturę zeszklenia w polimerze, w której polimer zamienia się z kruchego na elastyczny. Dodatek plastyfikatora redukuje wytrzymałość na rozciąganie i moduł elastyczności. Plastyfikatory nie są chemicznie związane z polimerem i mogą wydzielać lub być wymywane z PCV. Wymywane plastyfikatory, penetrując gleby stanowią zagrożenie, gdyż zaliczone są do związków silnie biologicznie czynnych i kancerogennych. Dominującym plastyfikatorem używanym do produktów PCV są estry kwasu ftalowego (ftalany). Ponadto w trakcie wieloletnich obserwacji stwierdzono, że zmiękczacze stanowią źródło pokarmu dla mikroorganizmów. Ubytek masy zmiękczonego PCV, podatnego na rozkład mikrobiologiczny można obserwować już w okresie dwóch tygodni zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych. W trakcie długoletniego pozostawania folii PCV w glebie i odpadach następuje atak grzybów i bakterii nie tylko na zmiękczacze, ale również na stabilizatory i na samo tworzywo. Prowadzi do osłabienia własności wytrzymałościowych folii, aż do jej uszkodzenia włącznie. Ubytek plastyfikatorów z PCV z powodu mikrobiologicznej degradacji skutkuje kruchością, skurczem i ostatecznie uszkodzeniem geomembrany eliminując ją do danego zastosowania.

Ponadto zdecydowaliśmy się zadeklarować cechę odróżniającą naszą geomembranę od innych stosowanych na rynku tj; „wytworzony z surowców pierwotnych (brak regranulatów)”.

Na podstawie danych ITB zaświadcza, że stwierdzenia własne Warter Polymers Sp. z o.o. o brzmieniu „wytworzony z surowców pierwotnych (brak regranulatów)” i „nie zawiera plastyfikatorów” w odniesieniu do geosyntetycznej bariery polimerowej GEOCHRON HDPE są zgodne ze stanem rzeczywistym i spełniają wymagania normy PN-EN ISO 14021:2016 i stanowią podstawę do nadania przez ITB znaku EKO-ITB Przyjazny wyrób.

 

Powrót