Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Folia budowlana IZOVIL

PN-EN 13967:2012
Typ A – Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków
IZOVIL jest wyrobem do izolacji przeciwwilgociowej, przeznaczony do stosowania na podłogi lub pod podłogami, lub płytami posadowionymi w gruncie w celu zabezpieczenia przed wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z gruntu do wnętrza. Może być również stosowany w ścianach.

Dostępne dokumenty:
•  Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
•  Informacyjna Karta Techniczna
•  Atest higieniczny