Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Folia budowlana IZO-V

PN-EN 13984:2013
Typ A – Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej
PN-EN 14909:2012
Typ A – Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Elastyczny wyrób z polietylenu, którego zadaniem jest regulacja przenikania wody i/lub pary wodnej przez ścianę, podłoże lub dach. Ponadto poziomą izolacje przeciwwilgociową stosuje się w celu zapobiegania podciąganiu kapilarnemu wody z podłoża przez ścianę, migracji wody z jednej części ściany do drugiej i nie dopuszczenia do przedostawania się wody do wnętrza konstrukcji ściany wewnętrznej oraz skierowania jej na zewnątrz budynku.

Dostępne dokumenty:
•  Informacyjna Karta Techniczna
•  Atest higieniczny