Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Forum ITB Nauka i Biznes

14 czerwca 2016 roku przedstawiciele Warter Polymers Sp. z o.o. mieli przyjemność uczestniczyć w Forum ITB Nauka i Biznes. Spotkanie dotyczyło prac prowadzonych przez Komitet Techniczny 142 ds. Geosyntetyków, Komitet Techniczny 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie oraz Grupę Sektorową SG11 „Membranes and geotextiles”. W konferencji brali udział przedstawiciele wymienionych powyżej Komitetów, pracownicy Instytutu Techniki Budowlanej oraz reprezentanci firm z branży budowlanej.
Na spotkaniu zostały omówione problemy w interpretacji zakresu stosowania i właściwości użytkowych oraz w procedurze oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w wybranych normach zharmonizowanych opracowanych przez CEN/TC 254 i CEN/TC 189.
Jako duży, krajowy producent różnego rodzaju folii izolacyjnych cieszymy się z możliwości brania czynnego udziału w dyskusjach dotyczących normowania produkcji oraz wprowadzania do obrotu wyrobów z sektora branży budowlanej.

Powrót