Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Geomembrana LLDPE

GeochronGeosyntetyczna bariera polimerowa LLDPE charakteryzuje się doskonałą elastycznością, wysoką odpornością na przebicie statyczne oraz korozję naprężeniową. Produkt nie zawiera wypełniaczy ani plastyfikatorów, które mogą migrować w czasie użytkowania (w odróżnieniu do geomembrany PVC), i jest obojętny dla środowiska wodnego. Geomembrana LLDPE polecana jest szczególnie do zastosowań gdzie wymagana jest większa elastyczność m.in.: zbocza o utrudnionym dostępie, sztuczne zbiorniki wodne i kanały, do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.

Wszystkie geosyntetyczne bariery polimerowe są dostępne w wersji gładkiej i teksturowanej.

Dostępne dokumenty:
– Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
– Informacyjne Karty Techniczne