Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Geosyntetyki Logistyka 2015

W dniach 18-20 listopada br. w Ustroniu odbyła się XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Geosyntetyki Logistyka 2015 oraz warsztaty szkoleniowe pt. „Zastosowanie geosyntetyków w obiektach inżynierskich”. Organizatorami imprezy były: Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, Instytut Budownictwa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne. Na konferencji nie mogło zabraknąć przedstawicieli OBR S.A., lidera w produkcji GEOMEMBRAN HDPE.

O problemach związanych z prawidłowym projektowaniem i wykonawstwem obiektów inżynierskich z udziałem geomembran i geostyntetyków mówił dr Piotr Jermołowicz z „Inżynierii Środowiska”.

Wiele awarii i katastrof to wynik nieprzestrzegania podstawowej zasady, że materiały geosyntetyczne nigdy nie są samodzielną konstrukcją, a dobrze pracują tylko wtedy, gdy są prawidłowo zaprojektowane i wbudowane w gruncie. Rozmieszczenie poszczególnych warstw uszczelniająco-separacyjnych powinno być poparte odpowiednimi obliczeniami w fazie projektowej. Niestety w praktyce projektanci często opierają się jedynie na dostępnej literaturze lub własnych doświadczeniach.
Stąd też bierze się najwięcej przypadków uszkodzeń obiektów inżynierskich.

Trwająca trzy dni konferencja zgromadziła około 120 uczestników, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i producenci geosyntetyków, inwestorzy, projektanci,
wykonawcy, a także studenci.

Powrót