Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Warter Polymers w Izbach Inżynierów Budownictwa

Podczas szkoleń przeprowadzonych przez Pana dr Piotra Jermołowicza mieliśmy okazję zaprezentować dnia 24.11.16 ofertę produktową w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Warszawie oraz z Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa dnia 06.12.16. Omówiono również problematykę dotyczącą wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku UE oraz harmonizacji z normami i aktualnej legislacji w tym zakresie.

Powrót