Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Warter Polymers jako członek KT nr 142

Dokładna analiza i interpretacja treści norm w naszej Spółce jest nadrzędnym obowiązkiem wobec dalszych użytkowników naszych wyrobów dlatego w ostatnim czasie zawnioskowaliśmy do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o czynne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach Komitetu Technicznego nr 142 ds. Geosyntetyków.

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku przez PKN z dniem 22 marca 2017 roku zostaliśmy powołani na członka Komitetu Technicznego nr 142 ds. Geosyntetyków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (dalej zwanego KT).

Do naszych zadań należą m.in.:

  • aktywne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT,
  • uczestnictwo w pracach grup projektowych do których zostaniemy powołani przez przewodniczącego KT,
  • opiniowanie projektów polskich norm, norm europejskich i norm międzynarodowych oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
  • aktywne uczestnictwo w głosowaniach KT,
  • uczestnictwo w pracach komitetu technicznego europejskiego i międzynarodowej organizacji normalizacyjnej,
  • wyrażanie opinii dotyczących prac KT.

Jesteśmy przekonani że będzie to współpraca przynosząca korzyści dla obu stron; dla nas jako producenta – dostęp do informacji „z pierwszej ręki” o planowanych zmianach  oraz możliwość wpływu na normalizację w zakresie geosyntetyków, dla PKN natomiast – spojrzenie na normalizację od strony producenta, który na co dzień styka się z problematyką w ich interpretowaniu i wdrażaniu w życie.

Powrót