Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

XXVI Konferencja w Szczyrku

Za nami XXVI już Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która tradycyjnie była płaszczyzną wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.
Tegoroczna edycja tego największego spotkania merytorycznego w Polsce, odbyła się w dniach 23-25 lutego 2016 r. w Szczyrku i Bielsku -Białej.
Tematem przewodnim konferencji były zagadnienia technologiczno-organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach przy uwzględnieniu priorytetów i kierunków strategicznych wynikających zarówno z obowiązujących jak i planowanych unijnych i krajowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Nasza Spółka Warter Polymers Sp. z o.o., idąc śladami Spółki OBR S.A., ze struktur której się wyodrębniliśmy, była Głównym Partnerem przedmiotowego spotkania. Podczas konferencji prezentowane były nasze Geomembrany HDPE, które od wielu lat cieszą się niezmiennym uznaniem osób i podmiotów zaangażowanych w procesy projektowania, budowy i nadzoru w ramach inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz uczestnikom za udział i chęć zapoznania się z naszą ofertą. Mamy nadzieję, że to zaowocuje dobrą współpracą, do której zapraszamy.

Powrót