Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

W dniach 27.02.2017 – 02.03.2017 w Świeradowie-Zdroju  odbyła się XXVII Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

SESJA I Aspekty prawne i kontrola składowisk odpadów
SESJA II Efektywność energetyczna na składowiskach odpadów
SESJA III Praktyczne problemy eksploatacyjne składowisk odpadów
SESJA IV Zrekultywowane składowisko odpadów źródłem dochodów i dodatkowych korzyści społecznych

W pierwszej części konferencji skupiono się na regulacjach krajowych i europejskich. W drugiej części odbyła się dyskusja na temat ewolucji składowisk, które ze składowisk odpadów zmieniają się w źródło surowców.

Znaczną część rozmów poświęcono także efektywności energetycznej na składowiskach odpadów. Kolejne wystąpienia dotyczyły praktycznych aspektów wykorzystania potencjału składowisk w produkcji biogazu, w tym wykorzystania go jako paliwa do napędu pojazdów.

Jako lider produkcji geomembran HDPE, wykorzystywanych do uszczelniania dna składowisk odpadów stałych, mieliśmy okazję zaprezentować zgromadzonym uczestnikom konferencji nasz produkt – geomembranę GEOCHRON HDPE. Zaprezentowaliśmy przykładowe realizacje, wybrane właściwości oraz kontrolę jakości w laboratorium przyprodukcyjym, która jest elementem Zakładowej Kontroli Produkcji.

Po pierwszym dniu wykładów i prezentacji odbyła się część rozrywkowa której towarzyszyły gry i zabawy w stylu agenta 007 Jamesa Bonda.

Drugi dzień obrad poświecony był zagrożeniom stwarzanym przez przedmioty wybuchowe i niebezpieczne. Omówiono zasady postępowania po ich znalezieniu na terenach składowisk odpadów. Wykładom towarzyszyła prezentacja znalezionych przedmiotów. W części popołudniowej przeprowadzone zostały warsztaty związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym składowisk.

Prelegent z Izraela zaprezentował projekt zagospodarowania w przeszłości „dzikiego” wysypiska odpadów na park w Tel Awiwie.

Ostatniego dnia odbył się wyjazd techniczny do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!!!

 

Powrót