Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Folia budowlana IZOVIL MAX HDPE

IzovilPN-EN 13967:2012
Typ T – Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków oraz do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.

Dostępne dokumenty:

•  Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

•  Informacyjna Karta Techniczna