Warter Polymers Najwyższa jakość

Laboratorium tworzyw sztucznych

Firma Warter Polymers Sp. z o.o. jest ugruntowaną na rynku marką. Od 40 lat działa jako dostawca wysokiej jakości folii budowlanych i innych. W naszym laboratorium prowadzony jest ciągły nadzór nad jakością produkowanych wyrobów oraz kontrola surowca.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do współpracy w zakresie badań. Nasze laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy aparaty oraz szeroki zbiór norm europejskich i amerykańskich. Wysoką jakość oferowanych usług zawdzięczamy nowościom technologicznym, systemowi wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości oraz wiedzy i doświadczeniu pracowników. Świadczymy usługi w zakresie badań fizykochemicznych i wytrzymałościowych surowców oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.

Usługi laboratoryjne
1. Szerokość
PN-EN 1848-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

2. Grubość
PN-EN 1849-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie grubości i gramatury — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
PN-ISO 4593 Tworzywa sztuczne — Folie i płyty — Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego
ASTM D 5199 Standard Test Method for Measuring the Nominal Thickness of Geosynthetics
ASTM D 5994 Standard Test Method for Measuring Core Thickness of Textured Geomembranes

GrubośćCzujniki zegarowe z wyświetlaczem cyfrowym Sylvac szwajcarskiej produkcji.

3. Gramatura
PN- EN 1849-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie grubości i gramatury — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów

4. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu
PN-EN ISO 527-1 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu — Część 1: Zasady ogólne
PN-EN ISO 527-3 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu — Warunki badań folii i płyt – próbka typu 2 lub 5
EN 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
ASTM D 6693 Standard Test Method for Determining Tensile Properties of Nonreinforced Polyethylene and Nonreinforced Flexible Polypropylene Geomembranes
Wytrzymałość na rozdzieranie
PN-EN 12310-1 Elastyczne wyroby wodochronne — Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów — Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)
PN ISO 34-1 Guma i kauczuk termoplastyczny — Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie — Część 1: Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe – próbka kątowa
ASTM D 1004 Standard Test Method for Initial Tear Resistance of Plastic Film and Sheeting
Wytrzymałość złącza
PN-EN 12317-2 Elastyczne wyroby wodochronne — Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie — Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.

Intron

Maszyny wytrzymałościowe: INSTRON 4466 – głowica 500N oraz INSTRON 5967 – głowica 30kN

Wycinanie próbek

Prasa CEAST z kompletem wykrojników

5. Właściwości mechaniczne przy ściskaniu
Odporność na przebicie
PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki — Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)
ASTM D 4833 Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geomembranes and Related Products

CBRBadanie przebicia statycznego metodą CBR na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 5967

6. Wskaźnik szybkości płynięcia
PN-EN ISO 1133-1 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych — Część 1: Metoda standardowa

Wskaźnik szybkości płynięcia

Plastometr firmy Hanatek

7. Zawartość wilgoci

Zawartość wilgoci

Wagosuszarka MAC 50/NH firmy Radwag

8. Czas indukcji utleniania
ASTM D 3895 Standard Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry

Czas indukcji utleniania

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC firmy TA Instruments

9. Przyspieszone starzenie
PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne
PN-EN 1296 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych — Metoda sztucznego starzenia przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatur
PN-EN ISO 4892-2 Tworzywa sztuczne — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 2: Lampy ksenonowe łukowe

Przyspieszone starzenie

Komora starzeniowa z lampami UV firmy Q-Lab

10. Utlenianie
PN-EN 14575 Bariery geosyntetyczne — Metoda przesiewowa wyznaczania odporności na utlenianie

Piec z wymuszonym obiegiem powietrza Memmert

Piec z wymuszonym obiegiem powietrza firmy Memmert

11. Zawartość sadzy
ASTM D 1603 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics

Zawartośc sadzyAnalizator termograwimetryczny TGA

12. Odporność na rozdzieranie metodą Elmendorfa

PN-EN ISO 6383-2 Tworzywa sztuczne — Folie i płyty — Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie — Część 2: Metoda Elmendorfa

13. Termokurczliwość folii

Termokurczliwość

Łaźnia olejowa

14. Gęstość metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1183 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych — Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa.

GęstośćWaga analityczna Radwag z przystawką do oznaczania gęstości metodą zanurzeniową

 

15. Badanie odporności na korozję naprężeniową wskutek środowiska

ASTM D 5397 (załącznik) – Standard Test Method for Evaluation of Stress Crack Resistance of Polyolefin Geomembranes Using Notched Constant Tensile Load Test

 

 

Precyzyjne badanie właściwości tworzyw sztucznych

Nasze laboratorium, wyposażone jest w wysokiej klasy aparaty oraz szeroki zbiór norm europejskich i amerykańskich. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu kompleksową usługę w zakresie badań laboratoryjnych. Zajmiemy się m.in. pomiarami szerokości, grubości i gramatury tworzyw, a także ich właściwościami mechanicznymi, odpornością na rozdzieranie czy zawartoścć? wilgoci. To tylko część naszej oferty. Laboratorium tworzyw sztucznych jest na tyle wszechstronne, że z chęcią przyjmiemy zlecenia również na mniej typowe badania.

Największą uwagę przykładamy do precyzji. Właśnie dlatego zyskaliśmy duże zaufanie wśród naszych Klientów.

Laboratorium tworzyw sztucznych zgodne ze światowymi normami

Wszelkie testy odbywają się zgodnie z zasadami sztuki. Ściśle przestrzegamy norm opisanych w PN-EN, PN-ISO czy ASTM. Jesteśmy w stanie przeprowadzić badania tworzyw sztucznych według dowolnego standardu na życzenie Klienta. Wyniki są interpretowane według zaleceń przygotowanych przez instytucje niezależne. Dzięki temu można mieć pewność, że rezultaty testów będą nie tylko precyzyjne, ale też wiarygodne.

Badania tworzyw sztucznych w dobrej cenie

Miarodajne i wiarygodne testy nie muszą poważnie obciążać firmowego budżetu. Wystarczy skorzystać z oferty profesjonalistów.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania naszego laboratorium tworzyw sztucznych oraz zasad współpracy, chętne udzielimy drogą telefoniczną lub mailową. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Warszawa, dn. 24.05.2018 r.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady RODO UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) koniecznym jest dopełnienie przez Administratorów obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub 14 RODO.

Wobec powyższego Warter Polymers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje o poniższym:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warter Polymers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koralowej 60.

 2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane i będą przetwarzane na potrzeby związane z realizacją następujących celów:

  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów handlowych towarów oraz usług oferowanych przez Administratora,

  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

  4. marketingu bezpośredniego,

  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),

  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,

  7. wsparcia obsługi,

  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  9. obsługi postępowań reklamacyjnych z tytułu gwarancji i rękojmi;

 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem siedziby Warter Polymers sp. z o.o. ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa lub pod adresem miejsca położenia zakładu produkcyjnego, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.

 4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych. Adres email do kontaktów z inspektorem danych osobowych: iod@warterpolymers.pl.

 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Warter Polymers sp. z o.o.. Państwa danych osobowych jest:

  1. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umowy handlowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umowy usługowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. wykonywanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  4. prawnie uzasadniony interes w celu obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),

  5. obowiązujące przepisy prawa i instrukcje opracowane na ich podstawie.

Treść z RODO art. 6 (wyciąg)

Zgodność przetwarzania z prawem

1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Warter Polymers sp. z o.o.. podmiotom z nim współpracującym w szczególności:

– podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe,

– podmiotom świadczącym usługi prawne,

– podmiotom świadczącym usługi windykacyjne,

– zajmującym się doradztwem podatkowym,

– podmiotom świadczącym usługi BHP i PPOŻ,

– podmiotom świadczącym usługi informatyczne,

– Poczcie Polskiej oraz innym firmom kurierskim,

– podmiotom świadczącym usługi transportowe,

oraz organom administracji państwowej.

 1. Podanie danych osobowych, w przypadku gdy jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. W przypadku współpracy o charakterze cywilnoprawnym podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie będzie oznaczało, iż nie będzie możliwe rozpoczęcie i realizacja współpracy. Podanie danych do otrzymywania treści marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie oznacza, iż nie będą Państwo otrzymywali żadnych informacji.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:

 1. okres zawarcia i wykonywania praw oraz obowiązków związanych z realizacją danej umowy,

 2. okres niezbędny do dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu danej umowy lub kolejnej umowy, co dotyczy także danych uzyskanych przez Administratora z innych źródeł,

 3. okres niezbędny do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, obrony praw w toku postępowań sądowych, administracyjnych i innych przed organami administracji państwowej, do wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

 4. przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi,

 5. okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe (np. przepisu prawa o rachunkowości, podatkowe),

 6. okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową.
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 3. Przysługują Państwu poniżej wskazane prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),

b) prawo do żądania usunięcia (jeżeli prawa pokrewne na to pozwalają) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (jeżeli istnieje ku temu techniczna możliwość),

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

  1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Zarząd Warter Polymers sp. z o.o.