Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Folia paroizolacyjna DIFOL

PN-EN 13984:2013
Typ A – Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej
Difol jest elastycznym wyrobem z tworzywa sztucznego którego zadaniem jest regulacja przenikania pary wodnej przez ścianę podłogę lub dach. Folia paroizolacyjna DIFOL przeznaczona jest do suchej zabudowy, jako warstwa regulacyjna przenikania pary wodnej przez ściany, podłogi i dachy.
Warunkiem skuteczności izolacji cieplnej oraz trwałości konstrukcji drewnianej jest zapobieganie jej zawilgoceniu. Folia paroizolacyjna DIFOL przeznaczona jest  do wykonywania przegród regulujących przenikanie pary wodnej z pomieszczeń użytkowych budynku do przestrzeni konstrukcyjnych dachu, stropu lub ścian.
Folia DIFOL montowana jest od wewnątrz pomieszczenia. Pasma folii układa się równolegle – z zakładem min. 10 cm i łączy ze sobą gwarantując szczelność. Mocuje się je bezpośrednio do krokwi lub konstrukcji nośnej za pomocą zszywek lub gwoździ. Folia może stykać się bezpośrednio z izolacją cieplną, natomiast zalecane jest pozostawienie szczeliny pomiędzy folią, a zabudową (np. z płyt gipsowokartonowych). Zaleca się również stosowanie podkładek lub listew dociskowych. Warunkiem właściwej wilgotności w pomieszczeniach, przy ograniczonym przenikaniu pary wodnej przez przegrody, jest zapewnienie dostatecznej wentylacji grawitacyjnej.

Dostępne dokumenty:
•  Informacyjna Karta Techniczna
•  Atest higieniczny

Do czego służy folia paroizolacyjna?

Folia paroizolacyjna DIFOL to wyrób służący skutecznej regulacji przenikania pary wodnej lub wody przez dach, podłogę albo ściany. Cechuje się wszechstronnym zastosowaniem. Folia paroizolacyjna jest przeznaczona do wykonywania warstwy ochronnej chroniącej przed zawilgoceniem, izolacji akustycznej i termicznej, warstwy poślizgowej na nawierzchni tarasów, czy warstwy przeciwwilgociowej pod wylewki, posadzki, podłogi oraz inne powierzchnie. Folia sprawdza się także do realizacji czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy i materiałów budowlanych, a także prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych, stolarki okiennej, czy osłon elewacyjnych w czasie prac wykończeniowych.

Folia paroizolacyjna posiada stosowne atesty i certyfikaty CE potwierdzające spełnianie surowych wymogów higienicznych i norm, m.in. PN-EN 13984:2006 oraz PN-EN 13984:2006/A1:2007. Należy ją chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, a także transportować i przechowywać w pozycji poziomej.