Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Aparat do badania korozji naprężeniowej wskutek oddziaływania środowiska

           Firma Warter Polymers Sp. z o. o. jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie, stała się posiadaczem aparatu do badania korozji naprężeniowej wskutek oddziaływania środowiska.

               Korozja naprężeniowa wskutek oddziaływania środowiska jest jedną z obligatoryjnych właściwości, wymaganych zgodnie z normami zharmonizowanymi (EN 13491:2004, EN 13491:2004/A1:2006, EN 13492:2004, EN 13492:2004/A1:2006, EN 13493:2005, EN 13361:2004, EN 13361:2004/A1:2006, EN 13362:2005, EN 15382:2013) oraz przez wymagania GRI GM 13. Jej skutkiem jest powstawanie kruchych pęknięć geomembrany, przy znacznie niższym naprężeniu niż granica plastyczności materiału. Zjawisko to jest przyśpieszane przez obecność substancji chemicznych. Pęknięcia mogą powodować nadmierne wycieki przez geomembranę, mogące łatwo przeniknąć do środowiska. Niewielkie na początku pęknięcia z czasem zwiększają swoją powierzchnię, co spowodowuje jeszcze większe wycieki niebezpiecznych substancji do środowiska. Geomembrana przestaje wówczas pełnić funkcję barierową, dla której została zaprojektowana. Należy na bieżąco kontrolować odporność na korozję naprężeniową produkowanej geomembrany i identyfikować wszelkie niezgodności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą cenową na badanie odporności na korozję naprężeniową wskutek oddziaływania środowiska, wykonywanego zgodnie z normą ASTM D 5397.

Powrót