Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Badania współczynnika tarcia geomembrany GEOCHRON

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przeprowadzono badania dotyczące wpływu teksturowania na współczynniki tarcia geomembrany GEOCHRON HDPE. Celem pracy było określenie wpływu teksturowania, na polepszenie współpracy geomembrany i gruntu w stosunku do materiału o gładkiej powierzchni. Zastosowano trzy różne urządzenia, próbując określić ich wpływ na wartość współczynnika tarcia. Do badań wybrano dwa rodzaje gruntu, grunt niespoisty – piasek średni oraz grunt spoisty – glinę zwięzłą. Tarcie wyznaczono przy trzech wartościach naprężeń pionowych oraz trzech wilgotnościach poszczególnych gruntów – stan powietrzno suchy, wilgotność zbliżona do optymalnej oraz stan wilgotny.

Badania potwierdziły, iż teksturowanie w znacznym stopniu zwiększa współczynnik tarcia między gruntem, a geomembraną w porównaniu do geomambrany gładkiej. Wilgotność gruntu nie jest najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na współczynnik tarcia między geomembraną, a gruntem.

Powrót