Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Z przyjemnością informujemy, że firma WARTER POLYMERS Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 + PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009P w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych.

Audit certyfikacyjny systemu zarządzania jakością odbył się w dwóch etapach w dniach 26.02.2016 oraz 15.03.2016. W wyniku auditu zespół audytujący stwierdził, iż system zarządzania jakością w naszej firmie jest wdrożony, skuteczny i umożliwia osiąganie celów organizacji.
Ponadto dnia 15.03.2016 odbył się audit w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych. W wyniku auditu stwierdzono, że nasza firma spełnia wymagania stawiane przy certyfikacji i umożliwia prowadzenie stabilnej produkcji wyrobów, zapewniającej utrzymanie deklarowanych właściwości użytkowych.

Dnia 13 maja 2016 w oddziale w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu systemu zarządzania jakością przez jednostkę certyfikującą – Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Certyfikacji. Certyfikat z rąk Pani Katarzyny Hatowskiej oraz Pani Doroty Soleckiej odebrał Prezes WARTER POLYMERS Pan Piotr Staniszewski.

W trakcie uroczystości Prezes, Pan Piotr Staniszewski podsumował pracę wykonaną na rzecz wdrożenia systemu zarządzania jakością, który jest stałym elementem codziennej pracy całego zespołu WARTER POLYMERS.

Wierzymy, że działalność naszej firmy wg wymagań standardu jakości spełni Państwa oczekiwania, a współpraca będzie oparta na zaufaniu i wiarygodności w nasze produkty.

Fot. Od lewej: Pani Katarzyna Hatowska - Zakład Certyfikacji ITB oraz Pan Piotr Staniszewski – Prezes Zarządu WARTER POLYMERS Sp. z o.o.

Fot. Od lewej: Pani Katarzyna Hatowska – Zakład Certyfikacji ITB oraz Pan Piotr Staniszewski – Prezes Zarządu WARTER POLYMERS Sp. z o.o.

 

Fot. Od lewej: Pani Katarzyna Hatowska – Zakład Certyfikacji ITB oraz Pan Piotr Staniszewski – Prezes Zarządu WARTER POLYMERS Sp. z o.o.

 

Fot. Załoga WARTER POLYMERS Sp. z o. o. wraz z Zakładem Certyfikacji ITB.

Fot. Certyfikat systemu zarządzania jakością

 

Powrót