Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Porozumienie o współpracy podpisane

logo-politech.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dn. 16 czerwca 2020 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską – Filią w Płocku.

Współpraca ma charakter naukowo-badawczy i ekspercki, szczególnie w obszarach: technologii chemicznej, mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii środowiska. Celem porozumienia będzie podejmowanie działań w zakresie wzbogacania procesu dydaktycznego studentów, pobudzania aktywności innowacyjnej, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Współpraca obejmie również przeprowadzanie szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielanie konsultacji naukowych, realizacji prac doktorskich z wybranych tematów badawczych zaproponowanych przez naszą Spółkę, rekomendowania kandydatów spośród studentów Politechniki do pracy, organizowania praktyk i staży studenckich dla studentów Politechniki, promowania studentów Politechniki, prezentujących najlepsze przygotowanie zawodowe i innowacyjne osiągnięcia naukowe, wspieranie działalności naukowo-badawczej kadry związanej z profilem naszej produkcji, a także udostępnianie naszej aparatury analitycznej do celów szkoleniowych.

Zobacz też:

https://www.pw.plock.pl/Filia/Aktualnosci/Podpisanie-Porozumienia-o-wspolpracy-ze-Spolka-WARTER-POLYMERS

Powrót