Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Zasady prawidłowego projektowania

Tematyka związana z budowlami z udziałem geosyntetyków, z racji uwarunkowań łączy w sobie interpretację parametrów fizyko-mechanicznych gruntów, wymiarowanie obiektów, statykę budowli, stateczność ustrojów podpierających w podłożu oraz stateczność graniczną formowanych skarp. Jest dziedziną interdyscyplinarną. Do prawidłowego projektowania oraz wykonawstwa koniecznym jest posiadanie doświadczenia, znajomości parametrów wybranego geosyntetyku w konstrukcji oraz zakresu jego przydatności w warunkach specyficznych.
Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami z XIX Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Geomembrany HDPE GEOCHRON i geosyntetyki towarzyszące – Zasady prawidłowego projektowania i wykonawstwa w aspekcie rzeczywistych przypadków na budowie”, gdzie wraz z ekspertem z branży inżynierskiej mogliśmy zwrócić Państwa uwagę na występujące problemy, przytoczyć wiele przykładów awarii i błędnych rozwiązań.

 

Powrót